top of page
< Back

חיישן נוכחות

חיישן לזיהוי נוכחות בחלל שבו נמצא - גם ללא תנועה פעילה. המוצר עובד בפרוטוקול זיגבי ולא יעבוד ללא האב מתאים.

Smartthings, HA, Hubitat, Google Home, Amazon Alexa, Homekit

מתחבר ל:

183 ש"ח

משלוח חינם

מחיר ממוצע:

bottom of page