מודול בודד/כפול/משולש - ללא קו אפס

מודול בודד/כפול/משולש - ללא קו אפס